Share |
Език: Полски Език: Английски Език: Български Език: Румънски Език: сръбски
IPC Training Centre
Electronics Education Center
RSS Channel

Столове

 • Ergonomic and comfortable chairs with antistatic properties
 • Chrome-plated metal parts
 • Pneumatic seat height adjustment
 • Standard self-braking conductive castors
 • Rg to ground 1x104 - 1x108Ω (fabric covering), 1x106-1x1010Ω (polyurethane version) 

Picture Description Cat.No Price Order
 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7804204S
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7804205S
Price on request


 • Ъгъл на блегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7804204R
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: да
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7804204RB
Price on request


 • Ъгъл на блегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7804208P
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7807337
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7807338
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7807341
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: дърво 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7807328
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: дърво 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7807327
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7807345
Price on request


 • Ъгъл на блегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: да
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7804207P
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7807347
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7804205R
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: дърво 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7807325
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7804204
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7804205
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: да
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7804207
Price on request


 • Ъгъл на блегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: тъкан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7804208
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: колелца
 
IT-7807336
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: фиксиран
 • Облегалка: ниска
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7807339
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: полиуретан 
 • Ринг за крака: да
 • Регулране на височината на седалката: 500/700
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7807343
Price on request


 • Ъгъл на облегалката: регулируем
 • Облегалка: висока
 • Материал: дърво 
 • Ринг за крака: не
 • Регулране на височината на седалката: 450/580
 • Подлакътник: не
 • Основа на стола: крачета
 
IT-7807326
Price on request


SUMMARY

Cat.No
Back rest angle (fixed)
Back rest angle (adjustable)
Back rest low
Back rest high
Material fabric
Material polyurethane
Foot ring
Seat height adjustment mm 450/580
Seat height adjustment mm 500/700
Armrest
Castors
Feet
IT-7804204
X
 
 X
 
 X
 
 X
 
 X
 
 X
 
IT-7804205
X
 
 X
 
 X
 
 X
 
 X
 
 
 X
IT-7804204S
X
 
 X
 
 X
 
 
 X
   
 X
 
IT-7804205S
X
 
 X
 
 X
 
 
 X
   
 
 X
IT-7804204R  
 X
 
X
 X
 
 X
 
 X
 
 X
 
IT-7804205R  
 X
 
 X
 X
 
 X
 
 X
 
 
 X
IT-7804204RB  
 X
 
 X
 X
 
 X
 
 X
 X
 X
 
IT-7804207  
 X
 
 X
 X
 
 
 X
 
 X
 X
 
IT-7804208  
 X
 
 X
 X
 
 
 X
   
 X
 
IT-7804207P  
 X
 
 X
 X
   
 X
 
 X
 
 X
IT-7804208P  
 X
 
 X
 X
   
 X
     
 X
IT-7807336
 X
 
X
   
 X
 X
 
 X
 
 X
 
IT-7807337
 X
 
X
   
 X
 X
 
 X
   
 X
IT-7807338
 X
 
X
   
 X
 
 X
   
 X
 
IT-7807339
 X
 
X
   
 X
 
 X
     
 X
IT-7807341  
 X
 
 X
 
 X
 X
 
 X
 
 X
 
IT-7807343  
 X
 
 X
 
 X
 X
 
 X
   
 X
IT-7807345  
 X
 
 X
 
 X
 
 X
   
 X
 
IT-7807347  
 X
 
 X
 
 X
 
 X
     
 X


  Оферти

Поялници и запояващи системи
Системи за монтаж и демонтаж на SMD/PTH компоненти
SMD/ BGA системи за монтаж и демонтаж на детайли/с горещ въздух
Газови поялници
Селективни и вълнови агрегати
Спояващи материали
Системи за монтаж и демонтаж на BGA
Флюси
Безконтактно, контролиращи и измервателни системи
Почистващи вещества, материали и аксесоари
Лупи и лампи
Антистатична- ESD защита
Микроскопи и оптични системи
Инструменти
Рентген за BGA
Пинсети
Системи за абсорбация на изпарения
Рамена за абсорбиращи, изпарения, системи
Отверки
DELVO - електрически отверки
Сервизни мебели
PCB Подгреватели
Специално оборудване
Тигели и вани за запояване
Дозатори за спойващи смеси
Ултразвукови устройства за почистване
Рамки за монтаж на PTH
ESD уреди за изпробване и измерване
Аксесоари за запояване

Новини
Каталог
Каталогът е безплатен. За да поръчате каталог, моля попълнете съответния формуляр.
изтеглям

Контакти

TEL: +48 54 413 83 00
+48 54 231-10-05
+48 54 411-25-55
Факс:.+48 54 411-25-56
email: office@renex.info
Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Wloclawek
Полша
Помогнете ни да подобрим сайта си. Ако забележите печатни или фотографски грешки, както и грешна информация, моля пишете ни на office@renex.info. С благодарност приемаме помоща ви.